Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

(33) - ( – ), ( ) :

« 16 , fast track - - .

:

• 4.200 , , , , , , . .
• 2.000 , , , «» -, , , .
• , .

, , .

, .

-, , . , , , , .

».

:
1. Besset Jean Paul, VERTS-ALE, France/
2. Bisky Lothar, President of GUE-NGL, Germany/
3. Canfin Pascal, VERTS-ALE, France/
4. Chountis Nikolaos, GUE-NGL, Greece/
5. Chrysogelos Nikolaos, VERTS-ALE, Creece/
6. Cohn – Bendit Daniel, President of VERT-ALE, France/
7. De Jong Dennis, GUE-NGL, Netherlands/
8. Ernst Cornelia, GUE-NGL, Germany/
9. Giegold Sven, GUE-ALE, Germany/
10. Gustafsson Mikael, GUE-NGL, Germany/
11. Handel Thomas, GUE-NGL, Germany/
12. Jadot Yanick, GUE-ALE, France/
13. Klute Jurgen, GUE-NGL, Germany/
14. Le Hyaric Patrick, GUE-NGL, France/
15. Liotard Kartika, GUE-NGL, Netherlands/
16. Losing Sbine, GUE-NGL, Germany/
17. Lunacek Ulrike, VERTS-ALE, Austria/
18. Matias Marisa, GUE-NGL, Portugal/
19. Melenchon Jean-Luc, GUE-NGL, France/
20. Meyer Willy, GUE-NGL, Spain/
21. Murphy Paul, GUE-NGL, Ireland/
22. Portas Miguel, GUE-NGL, Portugal/
23. Ransdorf Miloslav, GUE-NGL, Czech Repablic/
24. Rivasi Michele, VERTS-ALE, France/
25. Ruehle Heide, VERTS-ALE, Germany/
26. Schlyter Carl, GUE-ALE, Sweden/
27. Scholz Helmut, GUE-NGL, Germany/
28. Staes Bart, VERTS-ALE, Belgium/
29. Tavares Rui, VERTS-ALE, Portugal/
30. Triantaphyllides Kyriakos, GUE-NGL, Cyprus/
31. Vergiat Marie-Christine, GUE-NGL, France/
32. Wils Sabine, GUE-NGL, Germany/
33. Zimmer Gabi, GUE-NGL, Germany/
 

 

improve my city

 


 
   
- , . 68, 164 52
: 213 2018 700 & 213 2026 000
Municipality of Ellinikon-Argyroupoli, 68 Kyprou Av., 164 52
Call Center: +30 213 2018 700 & +30 213 2026 000