Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών
Αφεντάκη Αλεξάνδρα Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2132018700
Κατσαγώνης Θωμάς Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6981190111 tomaskats@gmail.com