Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (A΄ 169), και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. 15/07-03-2024 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ορίζεται και καθιερώνεται ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας η 4η Απριλίου κάθε σχολικού έτους, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην υλοποίηση δράσεων φιλοζωίας.

Οι πρόσφατες θεωρίες βιοηθικής συγκλίνουν στην αναγκαιότητα της απομάκρυνσης από τον ανθρωποκεντρισμό και τονίζουν τη σημασία της εκτίμησης της ζωής όλων των όντων, αναγνωρίζοντας την εγγενή αξία τους.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας και την υπεύθυνη κηδεμονία ζώου συντροφιάς από τους / τις μαθητές /-τριες ορίζεται και καθιερώνεται η 4η Απριλίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [άρθρ. 31, ν. 4830/21 (Α΄ 169)].

Την ημέρα αυτή, που αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ομιλίες σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών /-τριών σε δραστηριότητες ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών φιλοζωίας.

Ομιλητές:

κ.Στελλάκη Ειρήνη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Επικρατείας ς & Αστικής Πανίδας
κ.Γιανναράκη Βασιλική, συνεργαζόμενη κτηνίατρος του Δήμου
κ.Τσουμάνη Ελένη, εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Φιλοζωική Παρέμβαση Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης»

εικόνα Viber 2024 04 04 09 45 08 527