Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πραγματοποίησε ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στο Δημαρχείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού συνολικής δαπάνης 587.096,77€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου (Κύπρου 68, Αργυρούπολη) και στο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού (Ιασωνίδου 52, Ελληνικό) ώστε να ανέβουν ενεργειακές κατηγορίες και να μειωθεί το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονταν από υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις, επίσης από μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα και αυξημένο αριθμό χρηστών.
Συνεπώς, η ενεργειακή αναβάθμιση των ανωτέρω δημοτικών κτιρίων και μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους αποτελούσε προτεραιότητα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αναλυτικά:

 

1. Δημαρχείο

α. Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους – (Θερμοπρόσοψη τοίχων – Θερμομόνωση – Υγρομόνωση ταράτσας)

β. Εγκατάσταση κεντρικού κλιματιστικού συστήματος

γ. Αναβάθμιση των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

δ. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 12Κw

 

2. 1ο Δημ. Σχολείο Ελληνικού

α. Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους – (Θερμοπρόσοψη τοίχων – Θερμομόνωση – Υγρομόνωση ταράτσας)

β. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 8Κw

γ. Σύστημα Αντιστάθμισης Κεντρικής Θέρμανσης στο Λεβητοστάσιο του Σχολείου