ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2024-26», σύμφωνα με τις §3 και §8.α του άρθρου 108 του ν.4782/21 (ΦΕΚ Α36/9.3.21).

Γνωστοποιούμε ότι:

Την Τετάρτη, 14/02/2024 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στην οδό Αργυρουπόλεως 94 – 96, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν θέματι επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2024-26”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. ΕΞΩΤ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ