ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 19 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Ιματιοθήκη ΔΕΝ θα παραλαμβάνει προσφορές σε ρούχα και άλλα είδη μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Μετά τα μέσα Οκτωβρίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.