Λόγω Πάσχα τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια από την Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου έως και την Τρίτη του Πάσχα 7 Μαΐου.

Από την Τετάρτη 8 Μαΐου τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα πραγματοποιούνται κανονικά.