Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
 
Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, λαμβάνοντας υπόψιν το δικαίωμα στην δωρεάν εκπαίδευση κι έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας σε ευάλωτες οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες ανακοινώνει και φέτος 2023-24 την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄Λυκείου και έχει στόχο την κατανόηση από τους μαθητές της σχολικής ύλης και συνέπεια την βελτίωση της σχολικής επίδοσης.
 
Τα μαθήματα διδάσκουν εθελοντές πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων, προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν στις 2/10/2023 και θα γίνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης.
 
• Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορείτε να αναζητήσετε στις Δ/νσεις των σχολείων της Βθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης., Δημαρχείο Λ. Κύπρου 68, [Είσοδος από Ρεθύμνης]
• Επισυνάπτεται η αίτηση και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνσή σας.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Πληροφορίες: Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης , τηλ. επικ. 213 2018786 και 213 2018781–782
 
Υποβολή αιτήσεων: tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr
Υπεύθυνοι Κοινωνικού Φροντιστηρίου
 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού – Vagelis Nikothodis
Πρόεδρος Β΄/θμιας ‘ Σχολικής Επιτροπής – Θωμάς Κατσαγώνης
Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη – Πρόεδρος Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Alexandra Afentaki