Από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου η γραμμής 1 της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα επανέλθει στην προκαθορισμένη διαδρομή της μέσω της οδού Αθανασίου Διάκου.