Αναρτήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στον ιστοχώρο της ‘Διαύγειας’ (https://diavgeia.gov.gr) τα αποτελέσματα της  υπ’ αρ. πρωτ. 52269/31.7.2023 ανακοίνωσης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που αφορά στη πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024 για την κάλυψη υπηρεσιών καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σχετικά:

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Πίνακας Απορριπτέων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Η υποβολή αντιρρήσεων επί του πίνακα κατάταξης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, στο e-mail protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, από τη Δευτέρα 28/8/2023 έως και την Τρίτη 29.8.2023.