Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης διαθέτει την αίθουσα του Α΄ ΚΑΠΗ, στην Λ. Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη ως κλιματιζόμενο χώρο για την προστασία των ευπαθών ομάδων Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Ιουλίου από τις 09.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.

Για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών συνθηκών οι κάτοικοι μπορούν να πληροφορούνται με νέα δελτία ενημέρωσης από την Ιστοσελίδα του Δήμου για σχετικές δράσεις και ενέργειες.

Τηλέφωνα και άτομα επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Κρητικός Βασίλης 6944257035

Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Μηνόπουλος Κωνσταντίνος 6944730863

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής