Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της Λ. Βουλιαγμένης 602Α & Ιμέρας με σκοπό την επισκευή αναβάθμιση και αξιοποίηση του.

Περίληψη Προκύρηξης

Προκύρηξη