Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου εντός του κοιμητηρίου Αργυρούπολης επί των οδών Αθανασίου Διάκου και Λασκάρεως, στην δημοτική κοινότητα Αργυρούπολης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ)