Έγκριση έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τοποθέτηση Πινακίδων ορίου ταχύτητας Ρ-32 στον δυτικό παράδρομο Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα του μεταξύ των Οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων