Η καθαριότητα της πόλης μας και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται μόνιμα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Δήμου μας. Στόχος μας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν μια πόλη καθαρή και φωτεινή.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της προσπάθειάς μας, εργαζόμαστε καθημερινά για μια πιο Καθαρή Πόλη, για ένα πιο ασφαλές και όμορφο περιβάλλον, αλλά και για την επιθυμητή αλλαγή νοοτροπίας και παιδείας με επίκεντρο την ανακύκλωση, το σεβασμό στη φύση και τον συνάνθρωπο.

 

Ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης συντάχθηκε από το αρμόδιο όργανο της δημοτικής αρχής, την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, με την συνεργασία Υπηρεσιών και Φορέων του Δήμου μας. Αφορά τις  αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών στην τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του Περιβάλλοντος και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων/ απορριμμάτων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ανάδειξη των κοινοχρήστων χώρων του, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την ποσοτική αύξηση και εφαρμογή της ανακύκλωσης, τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, την δημιουργία πολλών νέων ρευμάτων ανακύκλωσης, την κομποστοποίηση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

Διέπεται από διατάξεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις και η αποτελεσματικότητά του στηρίζεται και θα κριθεί στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ Δήμου, εργαζομένων, Δημοτών καθώς και αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και θα αποτελέσει την κοινή μας δέσμευση.

 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τις προβλέψεις του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’129) περί αποβλήτων και του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92), και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

Ακολουθώντας τους κανόνες και υποδείξεις του Κανονισμού, ο πολίτης αντιλαμβάνεται τα δικαιώματά του αλλά και τις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχει απέναντι στα κοινά.

Σε αυτή την προσπάθεια για ανθρώπινη και Καθαρή Πόλη, σας χρειαζόμαστε συνεργάτες.

Χωρίς τους Δημότες μας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε το Περιβάλλον και την Πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

& Πολιτικής Προστασίας

Γεώργιος Παρούσης

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Βασίλης Κρητικός