Φωτογραφικό υλικό από την Αστική και Περιβαλλοντική Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Αργυρούπολη