Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης συνεχίζοντας το καθημερινό κοινωνικό του έργο, για την ανάπτυξη της έννοιας του εθελοντισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη σε αίμα, ανακοινώνει τις πρώτες εθελοντικές αιμοδοσίες για το 2024.

· ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (10:00π.μ -13:00μμ)

· ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (9:00π.μ-12:00μμ) στον χώρο του Α Κ.Α.Π.Η ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 27,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ

Κατά την διάρκεια των αιμοδοσιών θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά μυελού των οστών και λήψη δείγματος σε όσους επιθυμούν να γίνουν δότες μυελού των οστών μέσω του Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στον Δήμο μας.

Καλούνται οι εθελοντές να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή προκειμένου να οριστεί η ημέρα και η ώρα προσέλευσης τους, στα τηλέφωνα: 2132026090.

Blood Donation Poster 2024 Martios (1)