Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 06 104025

Έχοντας συμπληρωθεί ένα έτος υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους» (2022-2024) για το διαδημοτικό σχήμα Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βύρωνα και Καισαριανής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ ως Διαχειριστική Αρχή και ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας, «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.» ως φορέα Διαχείρισης, είναι σημαντικό να αποτυπωθεί συνοπτικά η μέχρι τώρα πορεία του.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης και η πολύπλευρη ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε ψυχοκοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Αυτό επιδιώκεται μέσω της επιδότησης μισθωμένων κατοικιών για δύο έτη καθώς και της διευκόλυνσης της μετέπειτα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ωφελούμενων που είναι σε θέση να εργαστούν. Το Πρόγραμμα αποτελεί επιπρόσθετα ένα ενισχυτικό μοχλό κινητοποίησης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και απευθύνεται όπως αντιλαμβάνεται κανείς, στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται δηλαδή για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βασιζόμενο σε δύο βασικούς άξονες: την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και της κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους» 2022-2024 είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε ότι:

Κατά την τρέχουσα περίοδο είμαστε σε αναμονή έγκρισης της Β΄ Δόσης Χρηματοδότησης του Προϋπολογισμού (συνολικού ύψους 400.000 ευρώ) καθώς έχουν επιτευχθεί βασικοί προκαθορισμένοι στόχοι του Προγράμματος. Από την Ά δόση του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης του συνολικού έργου έχει καλυφθεί ήδη το 74% του προϋπολογισμού μέχρι σήμερα που αφορά κυρίως σε δαπάνες στέγασης, εργασιακής αποκατάστασης, μισθοί προσωπικού κ.α.

Αποτυπώνοντας την τρέχουσα εικόνα των νοικοκυριών αξίζει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη διαθέσιμη θέση στο Πρόγραμμα, καθώς έχει καλυφθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη στεγαστεί τα 24 από τα 25 εγκεκριμένα νοικοκυριά, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση κατοικίας και για το 25ο νοικοκυριό.

 

Αναλυτικότερα τα νοικοκυριά κατανέμονται ως εξής στους δικαιούχους Δήμους:

-Δήμος Βύρωνα, 11 ενταγμένα νοικοκυριά

-Δήμος Καισαριανής, 8 ενταγμένα νοικοκυριά

-Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, 6 ενταγμένα νοικοκυριά.

Επιπροσθέτως, έχουν ήδη ενταχθεί σε επιδοτούμενη εργασία μέσω του Προγράμματος, 3 ωφελούμενοι, σε τομείς συναφείς με τα ενδιαφέροντα και τα προσόντα τους, ενώ 4 βρίσκονται σε συνθήκη επιδοτούμενης κατάρτισης/εκπαίδευσης.

Έχοντας εξασφαλίσει την στεγαστική αποκατάσταση σχεδόν του συνόλου των ωφελούμενων, συνεχίζεται εντατικά η ψυχοκοινωνική στήριξη όλων και η εργασιακή αποκατάσταση των ικανών προς εργασία, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτονόμηση τους, μετά το πέρας του προγράμματος.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέδραμαν στο Πρόγραμμα, επαγγελματίες εθελοντές (λογίστρια και δικηγόρος) ιδιοκτήτες κατοικιών, εργοδότες, μεσιτικές και μεταφορικές εταιρείες και πολλούς ακόμη, που διευκόλυναν στην υλοποίηση αυτού του απαιτητικού έργου.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 06 103916