ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ

15 Μαρτίου 2023    
19:00 - 21:00

Σημαντική Ανακοίνωση

Αναβάλλονται οι δύο εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου (Η Banda Del Sol πάει Oscar) και τις 15 Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας), αντίστοιχα.

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ημέρα και την ώρα πραγματοποίησής τους.