«Η Αθήνα καλεί Αθήνα» είναι ένα δίκτυο για την ανάπτυξη συνεργειών σε κοινωνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό επίπεδο και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ πόλεων που φέρουν το όνομα «Αθήνα» σε παγκόσμια κλίμακα. Το δίκτυο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για συνεργασία με εταιρείες, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

Όλες οι δραστηριότητες της AΚA επικεντρώνονται στον πολιτισμό και την προβολή της πόλης της Αθήνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας σε όλο τον κόσμο, μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου, το οποίο προωθεί, αναπτύσσει και βελτιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ιδρυμάτων και ανθρώπων.

Οι κοινωνίες μεταξύ των πόλεων που φέρουν το όνομα «Αθήνα», καθώς και το προσωνύμιο «Αθήνα» αποτελούν τους πυρήνες συγκρότησης, προβολής και διάδοσης των αξιών της AΚA.

Το Συνέδριο —που έχει στόχο τη δημιουργία ενός Ανθρώπινου Παρατηρητηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως παγκόσμιος χώρος συνάντησης όπου συλλογικότητες και άτομα θα διακινούν τόσο το ερευνητικό τους έργο, όσο και τις επαγγελματικές τους εμπειρίες— περιλαμβάνει τρεις θεματικές συνεδρίες:

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η αναζήτηση νέων πόρων που θα αντικαταστήσουν αυτούς που έχουν υποστεί υπερβολική εκμετάλλευση, θέτοντας σε κίνδυνο τα φυσικά βιοτικά μας συστήματα. Σε ποιο βαθμό διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες; Είναι οι νέοι πόροι ίσης ή ακόμη μεγαλύτερης ικανότητας για κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη; Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη απτή, μετρήσιμη και δίκαιη, χωρίς γεωγραφικά ή πολιτιστικά όρια; Είναι οι σημερινές γενιές σε θέση να αναγεννήσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τους πλανητικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές; Πρέπει η ανθρωπότητα να αναπτύξει την καινοτομία ή να επιστρέψει στις παραδοσιακές προσεγγίσεις, όταν υπήρχε ισορροπία οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πόρων; Ποιος είναι ο οδικός χάρτης για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, υπάρχει ενοποιημένο διάγραμμα;

Πολιτιστική Διεθνοποίηση

Η σημασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς έγκειται στη συμβολική και οικονομική συντήρηση, την ουσία και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι επίσης συνυφασμένη με την ταυτότητα και την επικράτεια, όπου άτομα και κοινότητες βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισμό ή ξεκάθαρη σύγκρουση. Μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις για ζητήματα ιθαγενών δικαιωμάτων γης και πολιτιστικής ιδιοκτησίας ή μεταξύ εθνοτικών μειονοτήτων και κυρίαρχων πλειοψηφιών που αμφισβητούν το δικαίωμα ορισμού και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της μειονότητας. Παρατηρούμε την καταστολή άυλων εκδηλώσεων του πολιτισμού, όπως η γλώσσα, η ενδυμασία και το τελετουργικό ή η πλήρης φυσική καταστροφή υλικών αντικειμένων και κτιρίων. Φαινόμενο παγκοσμιοποίησης; Επίσης, στους ταραγμένους καιρούς μας, γινόμαστε μάρτυρες μετακίνησης μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε τεράστιες περιοχές, μεταναστεύσεις λόγω εχθροπραξιών. Συμμετέχουν οι μετέχοντες της διασποράς στα ζητήματα κληρονομιάς της πατρίδας και αν ναι, πρέπει να επεκταθούν τέτοιες σκέψεις και στους απογόνους τους;

Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές

Η αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι γεγονός που οδηγεί σε κλιματική κρίση. Θα μπορούσε αυτή η παγκόσμια κρίση να είναι, ιστορικά, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη διεθνοποίηση της κυβερνητικής συνεργασίας προτού το κλιματικό χάος γίνει η νέα πραγματικότητα; Αυτή τη στιγμή, ο πλανήτης διέρχεται κλιματική κρίση ή βρίσκεται σε διαδικασία μόνιμης κλιματικής αλλαγής; Οι φυσικές καταστροφές διαταράσσουν τις εθνικές οικονομίες με σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις κοινότητες του σήμερα και του αύριο. Μπορεί η κατάρτιση και η εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης; Η ορθολογική χρήση της ενέργειας με τη χρήση νέων υλικών και μέσων για τη διαδικασία σταδιακής απανθρακοποίησης, η σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας με ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση νερού, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια ουδέτερη κλιματική ισορροπία;

Επιπρόσθετα, το συνέδριο στοχεύει στη σύσταση μόνιμης επιστημονικής ομάδας εργασίας, η οποία θα μελετά σε συνεχή βάση την πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του Ανθρώπου. Έτσι, απευθύνεται σε καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές πόλεων που φέρουν το όνομα ή την επωνυμία «Αθήνα» σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερα για τις εργασίες του συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://athenscallsathens.gr/conference22/