Βασική αρχή της διοίκησης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εξ αρχής ήταν η διαρκής βελτίωση των εργαζόμενών του. Έχοντας ένα δυνατό και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το αποτέλεσμα που εισπράττουν οι πολίτες είναι πολλαπλάσια θετικό υπέρ τους.

Αντίληψη της διοίκησης είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι και δημόσιοι λειτουργοί έχουν το δικαίωμα και πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς προκειμένου να βελτιώνονται τόσο εργασιακά όσο και ως προσωπικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή έχει διοργανώσει πολλές φορές σεμινάρια αποκλειστικά για τα στελέχη του Δήμου. Ένα εξ αυτών έγινε και την Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου, με την εξαιρετική ειδική σύμβουλο φωνής και δημόσιας ομιλίας Νίνα Καλούτσα, η οποία έκανε μάθημα για τη φωνή και την επικοινωνία και πως αυτό καθορίζει τη σχέση μας ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά κυρίως ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους πολίτες που καλούνται να εξυπηρετηθούν στις ανάγκες τους.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης που επιβεβαιώνει ότι σε όλα τα επίπεδα προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνεται και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι το σημαντικότερο στοιχείο που διαθέτει.