Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δνση Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτίθεται να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας (έως την Β΄τάξη Λυκείου) για την νέα σχολική χρονιά 2023-24. Σκοπό αποτελεί η στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών , η ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών που κατοικούν στον Δήμο μας και η παροχή ίσως ευκαιριών στην επίτευξη των μαθητικών στόχων μέσα από την βελτίωση των επιδόσεών τους και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Τα μαθήματα που θα παρασχεθούν είναι δωρεάν και προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας.

Το διδακτικό έργο καλούνται να αναλάβουν εθελοντές, πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσφέρουν μέρος από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο στην αξιόλογη αυτή δράση του Δήμου μας. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους χορηγείται στους εθελοντές βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας.

Ενόψει λοιπόν του σχεδιασμού του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Σχολική Χρονιά 2023 – 2024, καλούμε εθελοντές καθηγητές για διδασκαλία μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πλαισιώσουν την ανωτέρω δράση.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους :

Email : tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Τηλ. Επικοινωνίας 2132018786 και 2132018781-2