Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1/5/2024 έως 31/10/2024) και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549 Β΄/ 19-04-2023) καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνση ξερών δέντρων, ξερών κλαδιών, ξερών χόρτων, οποιωνδήποτε άλλων εύφλεκτων υλικών, αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων, απομάκρυνση των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της έως 30 Απριλίου 2024.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης και το άρθρ. 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α΄/ 28).

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ευελπιστεί και προσβλέπει στην συνεργασία των ιδιοκτητών των ακινήτων προς αποφυγή κάθε αρνητικής συνέπειας τόσο για την ζωή και την περιουσία των πολιτών όσο και το περιβάλλον αλλά και για την αποφυγή της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος, Συντήρησης Πόλης

& Πολιτικής Προστασίας

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ