Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Β´3 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΝΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024