ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ