Από την Κυριακή 10/03/2024 έως τις 30/06/2024 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα διεξάγονται  στο τμήμα Αγία Τριάδα – Καλαμάκι, λόγω εργασιών ανάπλασης στο Ελληνικό. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα από τη στάση «Ζέφυρος» ως τη στάση «Ασκληπιείο Βούλας».

Οι στάσεις της γραμμής Τ7 του ΤΡΑΜ που καταργούνται είναι οι εξής:
ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΡΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ7 (ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ-ΓΛΥΦΑΔΑ), που θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης-αποβίβασης αντίστοιχες με τις υπάρχουσες στάσεις του ΤΡΑΜ (με αφετηρία-τέρμα επί της Μαρίνας Αλίμου, στάση «ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» όπου και η αφετηρία της γραμμής 101) και από τις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΟΥΛΑ , Α2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΒΟΥΛΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ) και σε τμήματα της διαδρομής από γραμμές που διέρχονται της λεωφόρου Ποσειδώνος όπως η Β1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ  και Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) -ΚΥΚΛΙΚΗ.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
o «ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» με ΚΣ 080133, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. o «1η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080002, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080003, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «3η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080004, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080006, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΑΛΙΜΟΥ» με ΚΣ 080043, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» με ΚΣ 590002, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» με ΚΣ 590080, η οποία ιδρύεται προσωρινά ακριβώς μπροστά στη στάση του
ΤΡΑΜ με ονομασία 1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» με ΚΣ 590007, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» με ΚΣ 590009, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «4η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» με ΚΣ 590011, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΚΟΛΛΕΓΙΟ» με ΚΣ 590057, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ» με ΚΣ 160370, η οποία ιδρύεται προσωρινά ακριβώς μπροστά στη στάση του
ΤΡΑΜ με ονομασία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ, επί της Διαδόχου Παύλου.
o «ΠΑΡΑΛΙΑΓΛΥΦΑΔΑΣ»μεΚΣ160371,ηοποίαιδρύεταιπροσωρινά20μπριντοστέγαστροστηστάση
του ΤΡΑΜ με ονομασία ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, επί της Διαδόχου Παύλου.
o «ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» με ΚΣ 160372, η οποία ιδρύεται προσωρινά 10μ περίπου μετά τη διάβαση
που βρίσκεται μετά τη στάση του ΤΡΑΜ με ονομασία ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, επί της Διαδόχου
Παύλου.
o «ΤΕΡΜΑ» με ΚΣ 160281, που βρίσκεται επί της Διαδόχου Παύλου.
Σελίδα 2 από 4

o «ΠΛ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με ΚΣ 160291, που βρίσκεται στον παράδρομο της λεωφόρου Ποσειδώνος επί της πλατείας Βάσως Κατράκη.
o «ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» με ΚΣ 160373, η οποία ιδρύεται προσωρινά ακριβώς απέναντι από τη νέα προσωρινή στάση με ονομασία «ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» με ΚΣ 160372.
o «ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με ΚΣ 160374, η οποία ιδρύεται προσωρινά ακριβώς έναντι του σταθμού ΤΡΑΜ με ονομασία ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, επί της Διαδόχου Παύλου.
o «ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ» με ΚΣ 160375, η οποία ιδρύεται προσωρινά επί της Διαδόχου Παύλου περίπου 50μ πριν τη συμβολή της με την πλατεία Βεργωτή.
o «ΚΟΛΛΕΓΙΟ» με ΚΣ 590013, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «4η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» με ΚΣ 590014, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» με ΚΣ 590016, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» με ΚΣ 590018, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» με ΚΣ 590019, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «1η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» με ΚΣ 590020, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΑΛΙΜΟΣ» με ΚΣ 080008, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080009, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «3η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080011, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «2η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080012, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «1η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» με ΚΣ 080013, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
o «ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» με ΚΣ 080133, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
Σημείωση: Με έντονη γραφή σημειώνονται οι νέες προσωρινές στάσεις.