Η Δημοτική Ιματιοθήκη θα λειτουργήσει παρέχοντας μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού και άλλα είδη

ΤΕΤΑΡΤΗ  10, 17, 24 και 31 Αυγούστου 2022 Από 8:30 έως 12:00

Με επίδειξη της κάρτας και κατόπιν ραντεβού

Αποκλειστικά για τον μήνα Αύγουστο θα παραλαμβάνουμε τις προσφορές σας σε νέα είδη ή μεταχειρισμένα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Μόνο κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 18:00 – 20:00

Για την εξυπηρέτησή σας είναι αναγκαία η επίδειξη της σχετικής ετήσιας κάρτας μέλους.

Πληροφορίες: 213 2026 090, κ. Κανελλάκη