Στο πρόγραμμα #SEAniorLeaders συμμετείχαν με επιτυχία 20 γυναίκες και άντρες από τα ΚΑΠΗ Ελληνικού Αργυρούπολης.

Στόχος του Προγράμματος που υλοποιήθηκε πιλοτικά στον Δήμο μας, είναι η παροχή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες για τις δράσεις που τελικά θα ενταχθούν στον «Οδηγό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Ενήλικες».

Οι συμμετέχοντες από τα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου μας, απέδειξαν στην πράξη πώς οι πράσινες δεξιότητες δεν έχουν ηλικία και πως η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ταυτόχρονα σε 3 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία) για την περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων 65 +, την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας. Χρηματοδοτείται από το #Erasmus+ και υλοποιείται από την MEDASSET/ EduVita/ FutureBallons και Startagers Social Cooperative Enterprise.

«Οι στόχοι του πιλοτικού προγράμματος επετεύχθησαν αφού τα μέλη των ΚΑΠΗ μας κατάφεραν μέσα από την δράση τους και τη συμμετοχή τους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, να συμβάλλουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να περάσουν το μήνυμα πως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας παραμένουν δραστήριοι και παραγωγικοί σε βασικές πτυχές της κοινωνικής ζωής», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης Κωνσταντίνος Μηνόπουλος.