Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής των χρησιμοποιούμενων οικιακών βρώσιμων λιπών και ελαίων με τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου συλλογής τηγανέλαιων σε όλη τη πόλη, το οποίο συνάδει με το Εθνικό και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι σε 20 κεντρικά σημεία του Δήμου με στόχο την επέκταση σε περισσότερα σημεία:

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 Αργυρούπολη Ρούμελης 104 (10ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης)
2 Αργυρούπολη Διγενή Ακρίτα 56
3 Αργυρούπολη Ολυμπίας & Τραπεζούντος (2ο Δημοτικό Αργυρούπολης)
4 Αργυρούπολη Ομήρου 27 (2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης)
5 Αργυρούπολη Ρεθύμνης 4 (όπισθεν Δημαρχείου)
6 Αργυρούπολη Ηλεκτρουπόλεως 1 (11ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης)
7 Αργυρούπολη Πολεμιστών 15 ( 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης)
8 Αργυρούπολη Μ.Γερουλάνου & Αβέρωφ (S/M Σκλαβενίτη)
9 Αργυρούπολη Αγίας Βαρβάρας & Κομνηνών (3ο Ενιαίο Λύκειο Αργυρούπολης)
10 Αργυρούπολη Πόντου 41 (Νηπιαγωγείο)
11 Αργυρούπολη Κωνσταντινουπόλεως 84 (7ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης)
12 Αργυρούπολη Τριπόλεως 19 (Δημοτικό Ανταλλακτήριο)
13 Αργυρούπολη Αναστάσεως 17 (ΕΠΑΛ & ΙΕΚ Αργυρούπολης)
14 Ελληνικό Χρύσανθου Τραπεζούντος 13 (Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ)
15 Ελληνικό Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
16 Ελληνικό Ελ Βενιζέλου 2 (ΕΠΑΛ Ελληνικού έναντι S/M Βασιλόπουλος)
17 Ελληνικό Αγίας Παρασκευής 39 (3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού)
18 Αργυρούπολη Εθνάρχου Μακαρίου & Βενιζέλου
19 Αργυρούπολη Κρήτης 31
20 Αργυρούπολη Γράμμου 70 (2ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης)

 

Στους κάδους αυτούς απορρίπτονται τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια σε πλαστικά μπουκάλια (αναψυκτικών ή νερού) καλά κλεισμένα με 3 απλές κινήσεις:

1. Αφήστε το τηγανέλαιο να κρυώσει

2. Βάλτε το σε ένα πλαστικό δοχείο

3. Τοποθετήστε το πλαστικό δοχείο στον ειδικό κάδο συλλογής τηγανελαίων.

 

Τα τηγανέλαια αποτελούν μια από τις βασικές πηγές ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών. Σοβαροί περιβαλλοντικοί λόγοι επιβάλλουν την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων αφού:

– Τα μαγειρικά έλαια δεν είναι βιοαποδομήσιμα.

– Η απόρριψή τους στην αποχέτευση δημιουργεί μεγάλα προβλήματα φραγής στις αποχετεύσεις και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

– Η απόρριψη ενός λίτρου τηγανόλαδου στην θάλασσα μπορεί να μολύνει μέχρι και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας.

– Η απόρριψη τηγανελαίων στο έδαφος εμποδίζει την επικοινωνία των ριζών των φυτών με το νερό και μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.

 

Η ανακύκλωση τηγανελαίων:

  • Αποτελεί μία άριστη επιλογή για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το biodiesel καθώς και άλλων βιομηχανικών υλικών όπως λιπαντικά για αγροτικά μηχανήματα, γλυκερίνη,κλπ.
  • Συμβάλει στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα ανακύκλωσης.
  • Επιφέρει ενίσχυση του Δήμου από ανταποδοτικά οφέλη.

Το δίκτυο συλλογής στα κεντρικά σημεία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και η αποκομιδή-αξιοποίηση των ελαίων, υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Fargeco Hellas ΕΠΕ.