Θετική γνωμοδότηση έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού Αργυρούπολης στο πλαίσιο δημοσίευσης του φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΚΥΑ 96572 ΕΞ 2019που αφορά στις Ζώνες Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Από την επισκόπηση της Μελέτης και την ενημέρωση της Αναδόχου μελετητικής εταιρείας ENVECO AE και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ, που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου, προέκυψε ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις κατατείνουν στην ευμενέστερη προς το περιβάλλον διαμόρφωση των περιγραφόμενων και αναλυόμενων έργων, με την απομείωση της χωρητικότητας του τουριστικού καταφυγίου, με τον εμπλουτισμό όλων των παραλιών και θωράκιση με φυσικά υλικά της χερσαίας ζώνης μόνο όπου απαιτείται αλλά και με καθαίρεση ήδη υφιστάμενων κατασκευών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, με την διαμόρφωση των παραλιών και των κολπίσκων με εξυγίανση αυτών, με την διαμόρφωση και εμπλουτισμό της Κεντρικής Παραλίας του Αγίου Κοσμά με παράλληλα έργα προστασίας της παραλίας από κυματισμούς, με προστασία και εμπλουτισμό της παραλίας νότια της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και καθαίρεση μπαζών που βρίσκονται εκεί.

Η τροποποίηση θα περιλαμβάνει και πρόβλεψη χώρων στάθμευσης για την αποσυμφόρηση της περιοχής και την ευμενέστερη κυκλοφορία και αποφυγή επιβάρυνσης των περιοχών πάνω από τις παραλίες ενώ περιλαμβάνει και διευκρινίσεις επί του κειμένου της ΚΥΑ με την προσθήκη απαραίτητων προβλέψεων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις παραλίες εν γένει. Τέλος, περιλαμβάνει εξειδίκευση του σχεδιασμού του οδικού δικτύου στις δύο αυτές ζώνες στις οποίες αφορά η ΚΥΑ για την καλύτερη κυκλοφορία και πρόσβαση σε αυτές.

«Για πρώτη φορά ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στην ιστορία του θα έχει το δικό του τμήμα παραλίας ενώ το παραλιακό μας μέτωπο που σήμερα σε ένα μεγάλο του τμήμα είναι πέτρες και μπάζα θα μετατραπεί μαζί με την μαρίνα του Αγίου Κοσμά και τους λιμένες το ωραιότερο ίσως σημείο της Μεσογείου, ανοικτό και ελεύθερο για όλους τους πολίτες», τόνισε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος κατά την εισήγηση του θέματος εξηγώντας ότι η διαμόρφωση και ανάπλαση της Κεντρικής Παραλίας του Αγίου Κοσμά που μαζί με τις υπόλοιπες προς εξυγίανση και διαμόρφωση αλληλένδετες παραλίες – κολπίσκους επεκτείνεται πλέον άνω του 1 χιλιομέτρου συνθέτοντας ένα αδόμητο ελεύθερο μέτωπο παραλίας μεγαλύτερο του 1 χιλιομέτρου, θα είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες και περιλαμβάνει και το τμήμα που θα είναι αποκλειστικά για τους δημότες μας έμπροσθεν του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας αλλά και των λοιπών διαμορφούμενων παραλιών και λιμένων, οι οποίες εντάσσονται στην συντριπτική πλειοψηφία εντός των διοικητικών μας ορίων και επομένως προκύπτει ότι η παρούσα τροποποίηση αποβαίνει υπέρ του δημοτικού συμφέροντος και υπέρ των δημοτών και πολιτών μας συνολικά.