ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης στηρίζει τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού και ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας

Το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση και στην εκπαίδευση πρέπει να το στηρίζουμε με κάθε μέσο και τρόπο.

Δυστυχώς, οι καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού, που γνωστοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά προκειμένου οι μαθητές να καλύπτονται πλήρως, αποκτώντας βασικές και αναγκαίες βάσεις για την φοίτησή τους. Είναι ένα αίτημα που αφορά την εκπαίδευση και την Ελλάδα του αύριο!

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα οποία βρίσκει δίκαια και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επιληφθεί άμεσα της καταστάσεως, διαθέτοντας εκπαιδευτικούς που θα καλύψουν τα κενά τόσο στο σχολείο του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού, όσο και σε όλα τα σχολεία της Δ’ Αθήνας που παρουσιάζουν αντίστοιχες ελλείψεις.

Τα παιδιά μας είναι πάνω απ’ όλα!