Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο του ΚΕΠ Αργυρούπολης για το κοινό από Δευτέρα 4/9/2023 θα είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
08:00 πμ μέχρι 03:00 μμ και του ΚΕΠ Ελληνικού από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 πμ μέχρι 7:30 μμ και Σάββατο 8:00 πμ μέχρι 01:30 μμ.