Τιμοκατάλογος

ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
Αεροβική-Πιλάτες-Yoga 10€ 12€
Κυκλική Προπόνηση (Μήνας) 20€ 30€
Κυκλική Προπόνηση (Δίμηνο) 30€ 50€
Κυκλική Προπόνηση (Ωριαίο) 5€ 7€
 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Σπίτι Γυμναστικής (Αθ. Διάκου & Τριπόλεως)

Πρόγραμμα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τμήμα Α 09:30-10:30

(PILATES)

09:30-10:30

(YOGA)

09:30-10:30

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

Τμήμα Β 10:30 – 11:30

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

10:30 – 11:30

(PILATES)

10:30 – 11:30

(PILATES)

 

Στέκι Πολιτισμού (Αργυρουπόλεως 94-96 3ος Όροφος )

Πρόγραμμα Ημέρες & Ώρες
Αεροβική-Πιλάτες-Yoga ΤΡΙΤΗ || ΠΕΜΠΤΗ || ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00 – 10:00

Κυκλική Προπόνηση  ΔΕΥΤΕΡΑ || ΤΕΤΑΡΤΗ || ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 – 20:30 || 20:30 – 21:30

Κυκλική Προπόνηση ΔΕΥΤΕΡΑ || ΠΕΜΠΤΗ || ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:15-11:15
Κυκλική Προπόνηση ΤΡΙΤΗ || ΠΕΜΠΤΗ

17:45 – 18:45 || 18:45 – 19:45

Κυκλική Προπόνηση ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 – 11:00 || 11:00-12:00 || 12:00-13:00

 

11ο Δημοτικό Αργυρούπολης

Πρόγραμμα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τμήμα Α 19:00- 20:00

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

 19:00- 20:00

(PILATES)

19:00- 20:00

(YOGA)

Τμήμα Β 20:00- 21:00

(PILATES)

20:00- 21:00

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

20:00- 21:00

(YOGA)

 

4ο Δημοτικό Ελληνικού

Πρόγραμμα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τμήμα Α 16:45- 17:45

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

16:45- 17:45

(PILATES)

Τμήμα Β 17:45- 18:45

(PILATES)

17:45- 18:45

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

17:45- 18:45

(YOGA)

 

3ο Λύκειο Αργυρούπολης

Πρόγραμμα ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τμήμα Α 20:00- 21:00

(PILATES)

  20:00- 21:00

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ)

19:00- 20:00

(PILATES)