Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνεται έως τις 30 Ιουνίου παράταση στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet.

Επίσης, είναι απαραίτητο το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του οικοπέδου.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση καθαρισμού και δήλωση έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
(β) Περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
(γ) Εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ από τα όρια των ανωτέρω περιπτ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
• Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.