Επισυνάπτοναι η διακήρυξη – ΕΔΩ με τα παραρτήματα και η περίληψη – ΕΔΩ