Την Τρίτη 09/07/2024 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Λ. Κύπρου 97) η Παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων της μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αργυρούπολης – Ελληνικού από πλευράς του Αναδόχου του Έργου «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Η μελέτη αποτελεί μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό για το Δήμο, με ορίζοντα τα επόμενα 15 έτη κατόπιν της έγκρισής της. Η μελέτη, κατόπιν εξέτασης του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώς του Δήμου, του πληθυσμιακού, δημογραφικού, οικονομικού προφίλ των κατοίκων και δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ζητημάτων εξυπηρέτησης πληθυσμού από υποδομές κοινής ωφέλειας και επάρκειας κοινόχρηστων χώρων καθώς και ζητημάτων κλιματικής ανθεκτικότητας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Περιφέρειας και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, εισέρχεται στην εξέταση εναλλακτικών σεναρίων σε σχέση με την οργάνωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Καθώς τα ανωτέρω ζητήματα αφορούν όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου, σας προσκαλούμε στην παρουσίαση έτσι ώστε να λάβετε γνώση των μελετώμενων εναλλακτικών σεναρίων.