Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει την παραχώρησης χρήσης, άνευ δημοπρασίας, μιας (1) θέσεως περιπτέρου, στην οδό Αλίμου 76 Αργυρούπολη, σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.)-πολύτεκνους -πολεμιστές Κύπρου. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31/10/2022 στο Τμήμα Μέριμνας του Δήμου (γραφείο πρωτοκόλλου) και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. Πληροφορίες και αντίγραφο της προκήρυξης, παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, (Λ. Κύπρου 68 στην Αργυρούπολη ). Αρμόδιος υπάλληλος Τσακαλίδης Γ. , τηλέφωνο: 213.2018.737, email: esoda@elliniko-argyroupoli.gr