Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και στην οργάνωση εθελοντισμού και δράσεων του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από την Τετάρτη 5/6/2024 – ώρα 7:30 πμ έως την Κυριακή 9/6/2024 – ώρα 23:59 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση