Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από τη Δευτέρα 14/11/2022 – ώρα 7:00 πμέως την Παρασκευή 18/11/2022 – ώρα 15:00 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση