Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν στην διαχείριση του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και επιμέλεια των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από τη Δευτέρα 4/12/2023 – ώρα 7:30 πμ έως την Παρασκευή 8/12/2023 – ώρα 15:30 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση