Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, με χρήση νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από τη Δευτέρα 28/11/2022 – ώρα 7:00 πμ έως την Παρασκευή 2/12/2022 – ώρα 15:00 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση