Αφήνοντας πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας που επηρέασε την κοινωνία σε όλους τους τομείς και προκάλεσε την αναστολή εφαρμογής προληπτικών ελέγχων σε σχολεία και την κοινότητα γενικότερα, ο δήμος μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την οργάνωση και υλοποίηση προληπτικού προγράμματος προαγωγής υγείας στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία του δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νότιου Τομέα Αθήνας, με στόχο τη πρόληψη οδοντιατρικών προβλημάτων και την ενημέρωση για τη σημασία της σωστής οδοντιατρικής φροντίδας και υγιεινής στους μικρούς μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Προϋποθέσεις υλοποίησης του προληπτικού αυτού προγράμματος :

Το πρόγραμμα έχει την έγκριση άδειας εισόδου οδοντιάτρων σε σχολικές μονάδες Π.Ε. του Νομού Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023 του Υπουργείου Υγείας και θρησκευμάτων ενώ η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν.

θα υπάρξει αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο φορτίο λόγω covid-19.

Επισημαίνεται, ότι το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην συνεργασία των Διευθύνσεων Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης, με την Περιφέρεια Αττικής και τη Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νότιου Τομέα Αθήνας. Με την πολυετή εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων από την παραπάνω αρμόδια Διεύθυνση ο δήμος μας θα παρέχει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, τη δυνατότητα οδοντιατρικού ελέγχου όλων των μικρών παιδιών μας από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης των γονέων τους ενώ τα αποτελέσματα από την εξέταση θα παραδίδονται στους γονείς /κηδεμόνες των παιδιών στο πλαίσιο τήρησης του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για τους ανωτέρω λόγους πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα και θα προάγει την υγεία των μαθητών μας.

Η Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νότιου Τομέα Αθήνας. της Περιφέρειας Αττικής τις επόμενες ημέρες θα επικοινωνούν κατευθείαν με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για να ορίσουν τις ημέρες και ώρες υλοποίησης του προληπτικού προγράμματος.

Ημερομηνία έναρξης 21 Νοεμβρίου 2022.