ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Ότι, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, ανακηρύχθηκαν οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 9Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024