ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 56 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57),
β) του π.δ. 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής (A΄ 122),
γ) του π.δ. 8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α΄ 16).
2. Την υπ’ αριθμ. 95/2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως αυτή διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 96/2023 από 9.6.2023 και 98/2023 από 12.6.2023 αποφάσεις του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και ισχύει, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Β3 ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.
3. Την υπ’ αριθμ. 95/2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως αυτή διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 96/2023 από 9.6.2023 και 98/2023 από 12.6.2023 αποφάσεις του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και ισχύει, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Β3΄ Αθηνών (Νότιος Τομέας):

https://www.elliniko-argyroupoli.gr/wp-content/uploads/2023/06/2023-41578-programma-psifoforias-signed.pdf