Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Διακόσιες είκοσι δύο (222) θέσεις των τεσσάρων (4) μέτρων πρόσοψης, για υπαίθρια δραστηριοποίηση στις 4 & 5 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο διενέργειας της Εμποροπανήγυρης «ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»,
με την διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ