Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εξήντα (60) θέσεις των τεσσάρων (4) μέτρων πρόσοψης, για υπαίθρια δραστηριοποίηση στις 22 & 23 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο διενέργειας της Εμποροπανήγυρης «Αγ. Γεωργίου», με την διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής όπως αναφέρεται στο σχετικό αρχείο.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΑ)

Αίτηση Συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη

Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρη (Αγ. Γεωργίου)