Προμήθεια Συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς και αυτόματης προειδοποίησης σε περιαστικές δασικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ