ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ