Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του αρθ. 8 του Ν.4795/2021 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται από 08/04/2024 έως 26/04/2024.