Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/νους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 8 του Ν. 4795/2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά δείτε εδώ την πρόσκληση